Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính- Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính- Chế độ kế toán Doanh nghiệp DOWNLOAD THÔNG TƯ 200_2014_TT-BTC FILE WORD DOWNLOAD THÔNG TƯ 200_2014_TT_BTC FILE PDF Hệ thống Tài khoản kế toán theo TT 200 Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200_2014_TT_BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế…

Thông tư 133 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 01//01/2017. DOWNLOAD THÔNG TƯ 133  FILE WORD DOWNLOAD THÔNG TƯ 133  FILE PDF Hệ thống tài khoản thông tư 133  : Download Hệ thống Tài khoản kế toán theo…

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT I. Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT Mẫu Thông báo hóa đơn có sai sót hoặc hủy theo mẫu 04/SS-HĐĐT sẽ tùy thuộc vào 02 trường hợp sau: 1) Trường hợp bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều…

Cách xử lý giảm giá bán sau khi xuất hóa đơn cho khách

Cách xử lý giảm giá bán sau khi xuất hóa đơn cho khách. Đối với những hàng hóa trên thị trường, việc tăng giá hoặc giảm là một điều tất yếu. Thế nhưng nếu như hàng hóa đó đã được xuất hóa đơn bán hàng thì khi giảm giá bán sau đó, thì người bán…