Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Dịch vụ làm báo cáo tài chính ( BCTC) cuối năm tại TP.HCM

Dịch vụ làm báo cáo tài chính (BCTC) cuối năm tại TP.HCM  uy tín – chất lượng Kế Toán Thuận Việt DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THANH KIỂM TRA, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN     Dịch vụ  làm báo cáo tài chính…

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu Số: …/GT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– GIẤY GIỚI THIỆU            Kính gửi: ……………………………………….…… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:…………………………………………………………. Ông Bà: ……………………………………………………………………………………………… Chức Vụ:…………………………………………………………………………………………….. Được cử đến để……………………………………………………………………………………. Về việc………………………………………………………………………………………………… Mong ………… ………… giúp đỡ ông, bà ………….. hoàn…

những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/11/2014

Tóm tắt những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/11/2014   Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014  sửa đổi bổ sung 4 thông tư sau: – Sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp – Sửa đổi bổ…

giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Giấy Ủy Quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  Năm ……….   Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :……………………. Mã số thuế: ……………………………………………………..……. Năm …………… tôi chỉ…