Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  khi tính thuế TNDN năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. (Mới nhất năm 2015 là Thông tư 96/2015/TT-BTC).  …

Thông tư 113/2011/TT-BTC quy định về thuế thu nhập cá nhân

  Thông tư 113/2011/TT-BTC quy định về thuế thu nhập cá nhân BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 113/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27/3/2009,…

góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt được không

góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt được không Theo Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ tài chính: Khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng vốn giữa các DN thì phải chuyển khoản không được sử dụng tiền mặt (Có hiệu lực từ ngày 17/03/2015). Cụ thể như sau: – Các DN không sử…

Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về thuế GTGT và quản lý thuế

Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về thuế GTGT và quản lý thuế  Ngày 27/02/2015 Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa…

Công văn 767 của BTC hướng dẫn những điểm mới Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ___________ Số:   767  /TCT – CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________        Hà Nội, ngày  05 …

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng năm 2015

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng năm 2015 Ngày 05/3/2015  Bộ tài chính ban hành Công văn 767/TCT–CS tổng hợp những điểm mới cần chú ý của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). I. Những điểm mới về thuế GTGT Các nội dung…

hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lũy tiến từng phần

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lũy tiến từng phần:   Thuế TNCN phải nộp    =  Thu nhập tính thuế  X  Thuế suất TRONG ĐÓ: 1. Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  – Các khoản được miễn thuế-  Các khoản giảm trừ + Tổng thu nhập (…