Quy định về mức lương tối thiểu năm 2016

Quy định về mức lương tối thiểu năm 2016 Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ Kể từ ngày 1/1/2016  Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hợp đồng lao động như sau:   Vùng Mức…

thời hạn nộp mẫu 06/GTGT áp dụng cho năm 2016,2017

thời hạn nộp mẫu 06/GTGT áp dụng cho năm 2016,2017 Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định: “… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá…

Mô tả công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

 Mô tả  Công việc của kế toán nội bộ là bao gồm những gì Công việc của Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là bạn phải tập hợp được tất cả các phát sinh thực tế của Doanh nghiệp kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ để làm căn cứ xác định lợi…

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được tính vào chi phí không

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được tính vào chi phí thuế TNDN , thuế TNCN hay không 1. Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được cho vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp :  Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC “1. Trừ các…