Văn bản áp dụng thuế rất quan trọng đối với kế toán đặc biệt là kế toán cho doanh nghiệp, chúng tôi cập nhật và phân tích các văn bản áp dụng thuế, cách tính thuế hiện hành do nhà nước, cơ quan quản lý về thuế áp dụng và hướng dẫn

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân Online

9 bước làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhận cá nhân là việc người nộp thuế sẽ nhận lại được số tiền thuế đã nộp dư vào ngân sách nhà nước. Vậy thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online như thế nào? Đối tượng được hoàn thuế TNCN là ai? Cách tính và tra cứu hồ sơ hoàn…

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT I. Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT Mẫu Thông báo hóa đơn có sai sót hoặc hủy theo mẫu 04/SS-HĐĐT sẽ tùy thuộc vào 02 trường hợp sau: 1) Trường hợp bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều…

Cách xử lý giảm giá bán sau khi xuất hóa đơn cho khách

Cách xử lý giảm giá bán sau khi xuất hóa đơn cho khách. Đối với những hàng hóa trên thị trường, việc tăng giá hoặc giảm là một điều tất yếu. Thế nhưng nếu như hàng hóa đó đã được xuất hóa đơn bán hàng thì khi giảm giá bán sau đó, thì người bán…

Phụ lục giảm thuế GTGT 2023 Nghị định 44/2023

Tải về tất cả phụ lục giảm thuế GTGT 2023 Nghị định 44/2023? Ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP là các phụ lục liên quan đến việc giảm thuế GTGT 2023, cụ thể: Download phụ lục:  Phụ lục I: Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng Download…

Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT áp dụng từ ngày 1/7/2023-31/12/2023

Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15  Những thông tin cơ bản về Nghị quyết 44/2023/NĐ-CP Tóm tắt những thông tin cơ bản về Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/06/2023 quy định những nội dung về chính sách giảm thuế GTGT mới trong năm…

Thu tiền trước nhưng hoàn thành, nghiệm thu từ 01/7/2023  có được giảm VAT?​

Thu tiền trước nhưng hoàn thành, nghiệm thu từ 01/7/2023  có được giảm VAT?​ Theo hướng dẫn mới nhất của Công văn số 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 23/3/2022 về thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế GTGT hoặc VAT) tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, thu tiền trước nhưng 01/7/2023 mới ký hoá đơn thì sẽ…