Tổng hợp và phân tích các văn bản về bảo hiểm xã hội – lao động đang có hiệu lực áp dụng các nghị định thông tư hướng dẫn việc giao kết hợp đồng vần đề tiền lương mức tối thiểu cũng như chính sách cho người lao động do nhà nước ban hành

Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ BHXH

Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ BHXH trên các ứng dụng

Hiện nay, các vị trí nhân viên /chuyên viên Tiền lương và BHXH đều đang “HOT” trở lại những năm gần đây. Nhu cầu hầu hết tại doanh nghiệp cần tìm là nhân viên có kinh nghiệm và nghiệp vụ vững. Chính vì vậy, các khóa học hướng dẫn thực hành nghiệp vụ BHXH tại Thuận…

Người lao động đã đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng quyền lợi gì và có nên đóng tiếp hay không?

Người lao động đã đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng quyền lợi gì và có nên đóng tiếp hay không? Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm rồi chờ nghỉ hưu nhận những quyền lợi gì? 1. Được nhận trợ cấp thất nghiệp nếu chưa nhận lương…

Từ 01/7/2023, mức lương đóng BHXH tối đa tăng lên 36 triệu đồng/tháng

Từ 01/7/2023, mức lương đóng BHXH tối đa tăng lên 36 triệu đồng/tháng Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 01/7/2023, theo đó mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa cũng tăng. Theo Luật Bảo hiểm xã hội, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao…

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 để đóng BHXH theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo Điều 93 của Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012: DN tự xây dựng thang…

Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2016

Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2016  Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2016 bao gồm: Tỷ lệ trích Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thất nghiệp – Kinh phí công đoàn mới nhất năm 2016 Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày…

Cách tính lương làm tăng ca vào ban đêm,ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ luật lao động mới nhất năm 2015.

Cách tính tiền lương tăng ca Cách tính lương làm tăng ca, thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ luật lao động mới nhất năm 2015.  Căn cứ vào công văn 4663/LDTBXH-LDTL về việc quy định hướng dẫn một số điều của Luật số 10/2012/QH13 Bộ luật lao động Theo điều…