Khách nhau giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Khách nhau giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Khách nhau giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn chi tiết Cách phân biệt hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Việc hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty.

  1. Giống nhau : chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc
  • Bộ máy nhân sự do công ty mẹ tổ chức
  • Vốn kinh doanh là của công ty
  • Hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế
  • Hoạt động của chi nhánh phải theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty
  • Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.
  • Kê khai thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN độc lập với công ty

      2. Khác nhau: chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc

+ Chi nhánh hạch toán độc lập :

Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính hoạt động giống như một công ty là một đơn vị theo luật kế toán.

+ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

  • Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty.
  • Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty.

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Công ty kế toán Thuận Việt –  dịch vụ kế toándịch vụ thành lập công ty, đào tạo học kế toán thực hành

Điện thoại : 0907.958.205 Ms Bình

 

Để lại lời bình

shares