Cách kiểm tra báo cáo tài chính cuối năm đúng chưa?

Cách kiểm tra báo cáo tài chính cuối năm đúng chưa?

Cách kiểm tra báo cáo tài chính cuối năm

 Cách kiểm tra báo cáo tài chính cuối năm đúng chưa?

 Khi  báo cáo tài chính cuối năm đã hoàn thành  phải kiểm tra lai đúng hay sai…

 Kiểm tra xem tất cả các TK kế toán trên Bảng cân đối phát sinh có số dư đúng với bản chất hay không

– Kiểm tra số dư TK 131, 331, 138, 338

xem có khớp với công nợ phải thu và phải trả hay không, kiểm tra lại với công nợ thực tế

– Kiểm tra số dư TK 133 trên bảng CDSPS có đúng với các số dư khai thuế GTGT cuối kỳ hay chưa

– Kiểm tra số dư TK: 242 với  bảng phân bổ CCDC có số liệu có khớp nhau ?

Nếu không bằng nhau ta xem lại cách phân bổ CCDC hoặc định khoản kế toán bị sai.

– Kiểm tra số dư trên TK 156, 152, 155 và bảng tổng hơp hàng hóa, NVL, Thành phẩm

– Kiểm tra khấu hao TSCĐ số dư của TK 214 có đúng với bảng khấu hao TSCĐ hay không.

– Kiểm tra TK 3334: Đây là 1 vấn đề kế toán thường sai sót.

Chúng ta so sánh số thuế TNDN 4 quý đã nộp so sánh với số thuế TNDN phải nộp cả năm

Làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN có thể là tăng thêm hoặc giảm đi.

Nếu tăng thêm ghi:

Nợ TK 821.

Có TK 3334.

Nếu giảm so với tạm tính ghi:

Nợ TK 3334.

Có TK 821

– Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt: có bị âm theo từng ngày hay không.

– Kiểm tra tài khoản ngân hàng so với sổ phụ ngân hàng

Nếu sai tìm lại định khoản các nghiệp vụ hàng tháng và có thể tìm dựa vào sao kê ngân hàng…

– Kiểm tra xem doanh thu TK 511 có khớp với doanh thu của  tờ khai thuế hay không.

———————————-

 Chuyên Dịch vụ kế toán, BHXH, thành lập công ty, dạy học kế toán thực hành

CÔNG TY TNHH DV TV THUẬN VIỆT

ĐC: 69/2/2 Đường D2  Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Để lại lời bình

shares