Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

 Ngày 26/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017.

Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp nhỏ và vừa, quy định về danh mục hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán…

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.

NỘI DUNG THÔNG TƯ 133 : 133_2016_tt-btc_284997

Những điểm chú ý của Thông tư 133/2016/TT-BTC:

  • Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định
  • DN có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định

 

– Xóa bỏ 1 số tài khoản sau:

TK 142 – Trả trước ngắn hạn;

TK 159 – Các khoản dự phòng

TK 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

TK 221 – Đầu tư tài chính dài hạn

TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

TK 311 – Vay ngắn hạn

TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

TK 351 – Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm

TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

TK ngoài bảng: 001, 002. 003, 004, 007

 

– Bổ sung thêm 1 số tài khoản sau:

TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

TK 136 – Phải thu nội bộ;

TK 151 – Hàng mua đang đi đường

TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

TK 336 – Phải trả nội bộ

CÔNG TY TNHH DV TV THUẬN VIỆT

Chuyên Dịch vụ kế toán, BHXH, thành lập công ty, dạy học kế toán thực hành

ĐC: 69/2/2 Đường D2  Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 66.84.81.85  Hotline 0907.958.205
Email: [email protected]

Để lại lời bình

shares