MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/6/2014

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/6/2014

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/6/2014

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/6/2014

NỘI DUNG MỚI VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/06/2014

Loại hoá đơn.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC không còn quy định về hóa đơn xuất khẩu, do đó khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài người bán phải sử dụng hóa đơn GTGT (đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) và hóa đơn bán hàng (đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

Từ ngày 01/06/2014 cơ quan thuế (CQT) sẽ không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu mới. Trường hợp các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đặt in và đã Thông báo phát hành, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gửi đến CQT quản lý trực tiếp trước ngày 31/7/2014.

  1. Nội dung trên hóa đơn đã lập.

Bỏ quy địnhtrên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

3. Tạo hóa đơn Tự in (sửa đổi một số đối tượng được tạo hóa đơn tự in).

a) DN có vốn điều lệ từ 15tỷ đồng trở lên (tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn).

b) DN sản xuất, dịch vụ (không có DN thương mại) mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng có hóa đơn đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1b điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

DN có rủi ro cao về thuế không thuộc đối tượng tự in/đặt in hóa đơn, nếu không mua hóa đơn đặt in của CQT, có nhu cầu tạo hóa đơn tự in thì có thể vào Trang Thông tin điện tử của CQT sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của CQT để lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Tạo hóa đơn đặt in:

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, DN phải gửi đến CQT quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, DN, CQT quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

5. Bổ sung thêm 3 đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

– Tổ chức kinh doanh, DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

– DN đang sử dụng hoá đơn tự in/đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế.

– DN đang sử dụng hóa đơn tự in/đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

  1. Hồ sơ thủ tụcmua hoá đơn do Cục Thuế đặt in:

– Đơn đề nghị mua hoá đơn; Giấy chứng minh nhân dân; Văn bản cam kết (nếu mua lần đầu) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư.

  1. Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền:

Tổ chức, DN sử dụng máy tính tiền để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải đảm bảo các quy định nêu tại Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Tổ chức, DN sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

8. Về lập hoá đơn:

– Trường hợp hoá đơn tự in/đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết tắc một số danh từ thông dụng, nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ DN.

9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Đối với DN mới thành lập, DN sử dụng hóa đơn tự in/đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của CQT phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

10. Xử lý chuyển tiếp:

– Các DN, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in/đặt in trước ngày 01/06/2014 không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của CQT theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in/đặt in.

– Đối với hóa đơn đặt in/tự in đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.

(Chi tiết văn bản số 1839/TCT-CS ngày 20/05/2014 của Tổng Cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn ). 

Để lại lời bình

shares