mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 15 và mẫu giấy đề nghị tạm ứng quyết định 48

mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 15 và mẫu giấy đề nghị tạm ứng quyết định 48

mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 15 và mẫu giấy đề nghị tạm ứng quyết định 48

 1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….( Viết bằng chữ) …………….

………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………..

Thời gian thanh toán: ……………………………………………………………………………………

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vị:……………………..                                                                                                      Mẫu số 03 – TT

Bộ phận:…………………..                                                                                      (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

.                                                                                             ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

 

                                                 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG                                                      

     Ngày            tháng           năm 2014       

                                                                                                                       Số:……………………

 

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:………………………………. (Viết bằng chữ):……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do tạm ứng:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………………….

 

  Giám đốc duyệt            Kế toán trưởng          Phụ trách bộ phận           Người đề nghị tạm ứng

      (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)              

 Tải mẫu giấy đê nghị tạm ứng tại đây : Giấy đề nghị tạm ứng QĐ 48Giấy đề nghị tạm ứng QĐ 15

Mọi thắc mắc xin liên hệ :

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

 Chuyên dạy kế toán thực hành trên chứng từ thực tế

Để lại lời bình

shares