Lệ phí môn bài năm 2020 – Kế Toán Thuận Việt

Lệ phí môn bài năm 2020 – Kế Toán Thuận Việt

Lệ phí môn bài năm 2020 – Kế Toán Thuận Việt

Lệ phí môn bài năm 2020 cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Căn cứ theo Thông tư 302/2016/TT-BTC, quy định về mức lệ phí môn bài năm 2020.

I. Mức lệ phí môn bài :

1.Mức lệ phí môn bài đối với Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Mã Tiểu Mục Bậc Thuế Môn Bài Vốn điều lệ hoặc
vốn đầu tư
Mức Thuế Môn Bài
2862 1 > 10 Tỷ Đồng 03 Triệu đồng/ năm
2863 2 10 Tỷ đồng trở xuống 02 Triệu đồng/ năm
2864 3 Chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh
01 Triệu đồng/ năm

 

  • Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã.
  • Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

LƯU Ý 

Đối với Doanh nghiệp mới thành lập trong năm

+ Cấp mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm

+ Cấp mã số thuế trong thời gian của 6 tháng cuối năm  thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

II. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 

Mức đóng thuế môn bài Doanh thu bình quân
của cá nhân nhóm cá nhân, hộ gia đình
01 triệu đồng/ năm Trên 500 triệu đồng/ năm
300 nghìn đồng/ năm trên 100 triệu đồng – 300 triệu đồng/ năm
500 nghìn đồng/ năm Trên 300 triệu đồng/ năm – 500 triệu đồng/ năm

– Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

LƯU Ý 

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm

+ Cấp mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm

+ Cấp mã số thuế trong thời gian của 6 tháng cuối năm  thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

II. THỜI HẠN NỘP THUẾ MÔN BÀI 

Nếu doanh nghiệp bạn thành lập từ năm 2019 trở về trước. Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2020 là ngày 30/01/2020

Nếu doanh nghiệp bạn thành lập vào năm 2020. Hạn nộp tiền thuế môn bài cũng chính là hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài.

KẾ TOÁN THUẬN VIỆT

  • ĐT :  028.66848185 – 0392616085 (Zalo)
  • Hotline:  0907.958.205 (Mrs Bình)
  • 69/2/2 Đường Nguyễn Gia Trí ( D2 củ), P.25, Q.Bình Thạnh
  •  [email protected]

Chúng tôi đang hoạt động trên 2 lĩnh vực:

Để lại lời bình

shares