Tài liệu kế toán do công ty học kế toán thực hành Thuận Việt biên soạn cơ bản giúp các anh chị nắm vững lý thuyết kế toán trước khi bước vào công việc thực tế liên quan đến những công việc phức tạp hơn trên thực tế các anh chị có thể liên hệ giải đáp thắc mắc tại Kế toán Thuận Việt.

Phụ lục giảm thuế GTGT 2023 Nghị định 44/2023

Tải về tất cả phụ lục giảm thuế GTGT 2023 Nghị định 44/2023? Ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP là các phụ lục liên quan đến việc giảm thuế GTGT 2023, cụ thể: Download phụ lục:  Phụ lục I: Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng Download…

Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT áp dụng từ ngày 1/7/2023-31/12/2023

Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15  Những thông tin cơ bản về Nghị quyết 44/2023/NĐ-CP Tóm tắt những thông tin cơ bản về Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/06/2023 quy định những nội dung về chính sách giảm thuế GTGT mới trong năm…

Thu tiền trước nhưng hoàn thành, nghiệm thu từ 01/7/2023  có được giảm VAT?​

Thu tiền trước nhưng hoàn thành, nghiệm thu từ 01/7/2023  có được giảm VAT?​ Theo hướng dẫn mới nhất của Công văn số 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 23/3/2022 về thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế GTGT hoặc VAT) tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, thu tiền trước nhưng 01/7/2023 mới ký hoá đơn thì sẽ…

Từ 01/7/2023, mức lương đóng BHXH tối đa tăng lên 36 triệu đồng/tháng

Từ 01/7/2023, mức lương đóng BHXH tối đa tăng lên 36 triệu đồng/tháng Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 01/7/2023, theo đó mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa cũng tăng. Theo Luật Bảo hiểm xã hội, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao…

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai từ 1/1/2022

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai từ 1/1/2022 Căn cứ theo Thông tư 40/2021/TT-BTC và công văn 2626/TCT-DNNCN V/v giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn tính thuế hộ kinh doanh theo phương pháp kế khai như sau: Đối tượng hộ…

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

 KHUNG THỜI GIAN  KHẤU HAO  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI NHẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính) Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết…