Tài liệu kế toán do công ty học kế toán thực hành Thuận Việt biên soạn cơ bản giúp các anh chị nắm vững lý thuyết kế toán trước khi bước vào công việc thực tế liên quan đến những công việc phức tạp hơn trên thực tế các anh chị có thể liên hệ giải đáp thắc mắc tại Kế toán Thuận Việt.

các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử 2023

Các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử 2023 – Mới nhất

Các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử như khái niêm, điều khoản, quy định sẽ được nêu chi tiết ở bài viết bên dưới đây. Cùng Thuận Việt tìm hiểu tường tận nhé. Giới thiệu về xuất hóa đơn điện tử Khái niệm và lợi ích của hóa đơn điện tử Hóa đơn…

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ cho tất cả Doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán…

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính- Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính- Chế độ kế toán Doanh nghiệp DOWNLOAD THÔNG TƯ 200_2014_TT-BTC FILE WORD DOWNLOAD THÔNG TƯ 200_2014_TT_BTC FILE PDF Hệ thống Tài khoản kế toán theo TT 200 Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200_2014_TT_BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế…

Thông tư 133 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 01//01/2017. DOWNLOAD THÔNG TƯ 133  FILE WORD DOWNLOAD THÔNG TƯ 133  FILE PDF Hệ thống tài khoản thông tư 133  : Download Hệ thống Tài khoản kế toán theo…

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT I. Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT Mẫu Thông báo hóa đơn có sai sót hoặc hủy theo mẫu 04/SS-HĐĐT sẽ tùy thuộc vào 02 trường hợp sau: 1) Trường hợp bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều…

Cách xử lý giảm giá bán sau khi xuất hóa đơn cho khách

Cách xử lý giảm giá bán sau khi xuất hóa đơn cho khách. Đối với những hàng hóa trên thị trường, việc tăng giá hoặc giảm là một điều tất yếu. Thế nhưng nếu như hàng hóa đó đã được xuất hóa đơn bán hàng thì khi giảm giá bán sau đó, thì người bán…