Tài liệu kế toán do công ty học kế toán thực hành Thuận Việt biên soạn cơ bản giúp các anh chị nắm vững lý thuyết kế toán trước khi bước vào công việc thực tế liên quan đến những công việc phức tạp hơn trên thực tế các anh chị có thể liên hệ giải đáp thắc mắc tại Kế toán Thuận Việt.

Mô tả công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

 Mô tả  Công việc của kế toán nội bộ là bao gồm những gì Công việc của Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là bạn phải tập hợp được tất cả các phát sinh thực tế của Doanh nghiệp kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ để làm căn cứ xác định lợi…

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được tính vào chi phí không

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được tính vào chi phí thuế TNDN , thuế TNCN hay không 1. Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được cho vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp :  Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC “1. Trừ các…

Những điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Những điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp BTC ban hàng  Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP . Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015…

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  khi tính thuế TNDN năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. (Mới nhất năm 2015 là Thông tư 96/2015/TT-BTC).  …

Thông tư 113/2011/TT-BTC quy định về thuế thu nhập cá nhân

  Thông tư 113/2011/TT-BTC quy định về thuế thu nhập cá nhân BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 113/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27/3/2009,…

góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt được không

góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt được không Theo Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ tài chính: Khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng vốn giữa các DN thì phải chuyển khoản không được sử dụng tiền mặt (Có hiệu lực từ ngày 17/03/2015). Cụ thể như sau: – Các DN không sử…