Thu tiền trước nhưng hoàn thành, nghiệm thu từ 01/7/2023  có được giảm VAT?​

You are here:
Go to Top