Mẫu cam kết thu nhập tính thuế TNCN – mẫu 23/CK-TNCN

Mẫu cam kết thu nhập tính thuế TNCN – mẫu 23/CK-TNCN

Mẫu cam kết thu nhập tính thuế TNCN – mẫu 23/CK-TNCN

Bản cam kết theo mẫu 23/CK-TNCN được sử dụng khi cá nhân người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, đã có mã số thuế mà không muốn thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN thì lúc này cần phải làm cam kết về việc thu nhập phát sinh trong năm tính thuế.

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

Mẫu số: 23/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

BẢN CAM KẾT

          Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….

4. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………

6. Nơi làm việc chính (nếu có):………………………………………………

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá (*) …………..  triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………).

Tôi đề nghị ……………………………..……..… (Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……….

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

– Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 108.000.000 triệu đồng.

– Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai

=

108.000.000 đồng

+

43.200.000 đồng

x

Tổng số người

phụ thuộc

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì:

Số tiền khai

=

108.000.000  đồng

+

43.200.000  đồng

x

2

=

194.400.000 đồng

 

KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

Chuyên dạy kế toán thực hành thực hành thực tế – nhận làm sổ sách kế toán , kế toán trưởng bán thời gian

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet

Để lại lời bình

shares