Khóa học lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Khóa học lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Khóa học lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Bạn nào có nhu cầu học Khóa học lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

 • Bạn đã đi làm kế toán nhưng chưa biết cách lập báo cáo tài chính cuối năm cũng như chưa từng lập Quyết toán thuế cuối năm.
 • Và bạn đang tìm 1 lớp học làm báo cáo tài chính và Lập Quyết toán thuế cuối năm??

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc, các nhà quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, Kế toán viên khác
 • Những bạn làm dịch vụ kế toán

Tài liệu học tập

 • Được cấp phát những loại sổ cái và sổ chi tiết và Bảng cân đối số phát sinh thực tế của một doanh nghiệp
 • Được cấp phát một bộ bài cáo tài chính thực tế của doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy

Nắm vững lý thuyết. Vận dụng lý thuyết vào thực tế trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp.

Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế đến học viên để cùng thảo luận.

Nội dung khóa học lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

 • Tóm tắt Các công việc cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính
  • Đối chiếu công nợ
  • Đối chiếu sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt;
  • Đối chiếu sổ kế toán tiền gửi ngân hàng và sổ phụ ngân hàng và thực hiện điều chỉnh nếu có sai sót
  • Đối chiếu sổ chi tiết và sổ tổng hợp của những tài khoản công nợ phải thu và phải trả;
  • Đối chiếu bảng tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cáo của hàng tồn kho
  • Đối với kế toán giá thành thì phải kiểm kê thành phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính Z.
  • Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
  • Trích khấu hao tài sản cố định
  • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Tính giá vốn hàng bán
  • Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả kinh doanh
 • Lập báo cáo tài chính
  • Hướng dẫn lập bảng cân đối số phát;
  • Bảng cân đối kế toán
  •  Kết quả hoạt động kinh doanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị
  • Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh.
  • Lập Lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Quyết Toán Thuế TNCN
  • Thủ tục đăng ký MST TNCN, Thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
  • Những khoản thu nhập chịu thuế TNCN và những khoản thu nhập không chịu thuế TNCN
  • Cách tính thuế TCCN từ tiền lương tiền công, Thuế TNCN của thu nhập từ kinh doanh (cụ thể là cho thuê nhà), Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn.
  • Cách kê khai trên phần mềm HTKK và cách nộp Tờ khai thuế qua mạng IHTKK
  • Hướng dẫn cách tính và kê khai thuế trong trường hợp người nước ngoài không phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam trên phần mềm HTKK và cách nộp tờ khai thuế TNCN qua mạng IHTKK
  • Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền thuế TNCN
  • Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN và cách kê khai trên phần mềm HTKK
 • Quyết Toán Thuế TNDN
  • Cách chuyển lỗ của những năm trước vào năm tính thuế hiện hành
  • Chi phí hợp lý theo thuế khác với chi phí theo kế toán như thế nào và cách cải thiện bổ sung
  • Hướng dẫn kê khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A và mẫu 01B trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK.
  • Hướng dẫn Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN và một số Phụ lục kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK.
  • Hướng dẫn kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế

Học phí : 2.500.000đ/ khoa học.

Thời gian học : 10-12 buổi/ khóa.

CÔNG TY TNHH DV TV THUN VIT

Chuyên đào tạo học kế toán thực hành,  Dch v kế toán, BHXH, thành lp công ty

ĐC: 69/2/2 Đường D2  Phường 25, Qun Bình Thnh, TP.HCM
ĐT: (08) 66.84.81.85  Hotline 0907.958.205
Email: [email protected]

Để lại lời bình

shares