Công văn 767 của BTC hướng dẫn những điểm mới Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

You are here:
Go to Top