Thời hạn nộp báo cáo thuế mới nhất  từ ngày 01/07/2020

Thời hạn nộp báo cáo thuế mới nhất  từ ngày 01/07/2020

Thời hạn nộp báo cáo thuế mới nhất  từ ngày 01/07/2020

Thời hạn nộp báo cáo thuế mới nhất  từ ngày 01/07/2020

LƯU ÝBắt đầu từ ngày 01/07/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Quy định :

  1. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ THEO QUÝ

Trước ngày 01/07/2020: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Từ ngày 01/07/2020:  Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

 

  1. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM

Trước ngày 1/7/2020:

+ Hồ sơ quyết toán thuế năm : chậm nhất là ngày thứ 90 , kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+ Hồ sơ khai thuế năm : chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

Từ ngày 01/07/2020 :

+ Hồ sơ quyết toán năm :Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính;

+ Hồ sơ khai thuế năm : chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

3. Tổng quan về thời hạn nộp báo cáo thuế

 

Tờ Khai Hạn nộp
Báo Cáo Theo tháng Theo quý Theo năm
Thuế Môn Bài     30/1của năm đó
Thuế giá trị gia tăng Ngày 20 tháng sau Ngày cuối cùng tháng đầu quý sau  
Thuế thu nhập cá nhân Ngày 20 tháng sau Ngày cuối cùng tháng đầu quý sau  
Thuế thu nhập doanh nghiệp   Tạm tính ra số tiền phải nộp. Thời hạn nộp  
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Ngày 20 tháng sau Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau  
Báo cáo tài chính

Quyết toán thuế: TNDN, TNCN

     31/03 của năm sau

Lưu ý:

– Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo thuế Qúy 1 là ngày 30/4. Nhưng ngày 30/4 và ngày 1/5 là ngày nghỉ lễ tết theo quy định => Thời hạn nộp báo cáo thuế Qúy 1 là ngày 2/5

–  Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế

Để lại lời bình

shares