Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2015

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2015

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2015

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2015

 

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và có hồ sơ chứng minh.

1. Thủ tục cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

a) Đăng ký lần đầu:
Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm:
– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Một số trường hợp các bạn cần chú ý:
– Nếu người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng NNT thì nộp: Mẫu số 21a/XN-TNCN.
– Nếu người phụ thuộc không sống cùng NNT nhưng NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng thì nộp: Mẫu số 21b/XN-TNCN.
Cách thực hiện:
– Các bạn yêu cầu nhân viên (NNT) nộp 2 bản cho Doanh nghiệp:
+ DN giữ 1 bản để làm căn cứ.
+ Nộp 1 bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ kê khai đó.

(Nếu là cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì chỉ cần nộp 1 bản)

b)Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:
– Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc thì các bạn cũng yêu cầu nhân viên (NNT) khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN, trình tự cũng như trên.

2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:
a. Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
– NNT Nộp cho DN. DN phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.
b.Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
– Trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).
– Nếu quá thời hạn trên mà NNT không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
Chú ý: Bạn chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.
– Nếu NNT có thay đổi nơi làm việc thì phải đăng ký lại từ đầu

KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet

Chuyên dạy kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, dịch vụ làm kế toán, BHXH, Thành lập công ty

Để lại lời bình

shares