Quy định mới về BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Quy định mới về BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam thì kể từ ngày 1/12/2015 trở đi quy định về: Đối tượng tham gia, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng, cách thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN… đã được thay đổi, cụ thể như sau:

*  Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định đổi tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm:

– Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

*  Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Theo điều 6, Điều 15 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

– Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ:Là tiền lương ghi trong HĐLĐ.

Lưu ý:

Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức tiền lương tổi thiểu đóng BHXH, BHYT, BHTN:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

 

Lưu ý: Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Mức tiền lương tối đa đóng BHXH, BHYT, BHTN:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

– Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Theo điều 5, Điều 14, Điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại DN cụ thể như sau

 

  1. Mức đóng của người lao động:

– BHXH: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

– BHYT: 1,5%

– BHTN: 1%

 

  1. Mức đóng của người sử dụng lao động:

Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động như sau:

– BHXH: 18%

– BHYT: 3%

– BHTN: 1%

 Tải Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH :qd-959-bhxh-9-9-2015pdf

CÔNG TY TNHH DV TV THUN VIT

Chuyên Dch v báo cáo thuế. số sách kế toán,, quyết toán năm, hồ sơ BHXH, thành lp công ty

ĐC: 69/2/2 Đường D2  Phường 25, Qun Bình Thnh, TP.HCM
ĐT: (08) 66.84.81.85  Hotline 0907.958.205
Email: [email protected]

Tin Liên Quan
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) uy tín chất lượng tại TP.HCM
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) uy tín chất lượng tại TP.HCM Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH), đăng ký phòng lao động uy tín ại TP.HCM Căn ...
Xem chi tiết
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận 2 ,tphcm
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận 2 ,tphcm Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận 2 và các quận khác tphcm của công ty dịch vụ kế toán ...
Xem chi tiết
dịch vụ làm hồ sơ bảo hiểm xã hội ( BHXH) ở quận Bình Thạnh
dịch vụ làm hồ sơ bảo hiểm xã hội ( BHXH) ở quận Bình Thạnh Dịch vụ làm hồ sơ bảo hiểm xã hội  của Công ty Dịch vụ Kế Toán Thuận ...
Xem chi tiết
dịch vụ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) bị mất tại tphcm
dịch vụ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội ( BHXH) bị mất tại tphcm Sổ BHXH của nhân viên , của bạn đã bị mất , hư hỏng. Bạn đang ...
Xem chi tiết
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội uy tín tại quận bình thạnh,TP.HCM
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội uy tín tại quận bình thạnh,TP.HCM Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH), đăng ký phòng lao động uy tín ại TP.HCM Công ty ...
Xem chi tiết
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội ( BHXH) tại TP.HCM
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội ( BHXH) tại TP.HCM Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) dịch vụ chuyên nghiệp của Công Thuận Việt, Kế Toán Thuận Việt ...
Xem chi tiết
Nhận làm dịch vụ làm bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp
Nhận làm dịch vụ làm bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp  Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Thuận Việt, ...
Xem chi tiết
dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận 1, tphcm
dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận 1, tphcm. Công ty dịch vụ kế toán Thuận Việt nhận làm dịch vụ bảo hiểm xã hội quận 1 và tất cả ...
Xem chi tiết
dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) ở quận thủ đức, BHXH ban đầu
dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận thủ đức  dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) ở quân thủ đức, BHXH ban đầu Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội  của Công ...
Xem chi tiết
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội TP.HCM, quận bình thạnh
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội TP.HCM, quận bình thạnh Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội TP.HCM Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH), đăng ký phòng lao động ...
Xem chi tiết
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH)
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận
dịch vụ làm hồ sơ bảo hiểm xã
dịch vụ xin cấp lại sổ bảo hiểm
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội uy
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (
Nhận làm dịch vụ làm bảo hiểm xã
dịch vụ làm bảo hiểm xã hội quận
dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH)
Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội TP.HCM,

Để lại lời bình

shares