Mô tả công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán công nợ

Công việc của kế toán công nợ, cụ thể như sau: 

  • Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phạm vi các phần hành kế toán công nơ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.
  • Lên danh sách công nợ khách hàng. Lưu giữ chứng từ và soạn thảo các chứng từ đi thu công nợ
  • Lập bảng kê chi tiết theo dõi công nợ của từng khách hàng, lập biên bản đối chiếu công nợ và hỗ trợ phòng kinh doanh đi thu hồi công nợ
  • Lập bảng kê chi tiết theo dõi FB của khách hàng
  • Thông báo cho BGD và phòng kinh doanh về việc ngừng bán hàng đối với các khách hàng nợ đọng lâu ngày
  • Thu và chi tiền căn cứ theo phiếu thu chi của kế toán thanh toán
  • Tiến hành kiểm kê quỹ hàng tuần, hàng tháng.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Trách nhiệm :

– Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với khách hàng ,KTCS để
hoàn thành nghiệp vụ thu ,chi
– Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.
– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu
– Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .
– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
– Đề xuất hướng xử lý khi phiếu yêu cầu xuất hóa đơn chưa phù hợp .
– Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .
– Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng .

 

 KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

Chuyên dạy học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Để lại lời bình

shares