mẫu hợp đồng giao khoán

mẫu hợp đồng giao khoán

mẫu hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Đơn vi:………..            Bộ phận:………. Mẫu số: 08-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ….. tháng ….. năm …..

Số…………………………..

Họ và tên:…………………………………………Chức vụ………………………………………………………………….

Đại diện……………………………………….. Bên giao khoán…………………………………………………………..

Họ và tên:…………………………………………Chức vụ………………………………………………………………….

Đại diện……………………………………….. Bên nhận khoán………………………………………………………….
CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán:………………………………………………………………………………………………….

– Điều kiện thực hiện hợp đồng:……………………………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện hợp đồng:……………………………………………………………………………………………

– Các điều kiện khác:……………………………………………………………………………………………………………

II- Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày …. tháng …. năm …..

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên) 

Người lập
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Tải mẫu hợp đồng giao khoán tại đây : mẫu hợp đồng giao khoán

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

 

Để lại lời bình

shares