Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

1. Báo cáo tài chính năm gồm:

– Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DN;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DN;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B 03 – DN;

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính : Mẫu số B 09 – DN.

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ: Doanh nghiệp có thể lập theo dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược.

a. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01a – DN;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02a – DN;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03a – DN;

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN.

b. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01b – DN;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02b – DN;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03b – DN.

Tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 tại đây: Mẫu BCTC theo TT 200

 

Trung Tâm Kế Toán Thực Hành Thuận Việt

Chuyên dạy học kế toán thực hành thực tế, dịch vụ kế toán công ty.

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

ĐC: 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

Để lại lời bình

shares