Công việc của kế toán kho trong doanh nghiệp

Công việc của kế toán kho trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán kho trong doanh nghiệp

Công việc của kế toán kho , cụ thể như sau:

– Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho
– Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư

– Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
-Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
– Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.
– Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
– Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

– Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
– Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).
– Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
– Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định

Yêu cầu : kế toán kho phải biết kỹ năng , nghiệp vụ kế toán, thành thạo tin học, Excel hoặc phần mềm kế toán. Trung thực và cẩn thận.

KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

Chuyên dạy học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế tại tp.hcm

Để lại lời bình

shares