Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế

Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế

Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế mới nhất

Hướng dẫn về cách tính tiền chậm nộp thuế từ ngày 01/07/2013 được ban hành theo Công văn số 4216/TCT- QLN ngày 05/12/2013.

* Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2013 thì tiền chậm nộp được tính như sau:
+ 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ 90 (chín mươi);
+ 0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ 91 (chín mươi mốt) trở đi.

KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

 Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế – nhận làm sổ sách kế toán, kế toán trưởng bán thời gian cho công ty.

 ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

 Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

 Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet


Để lại lời bình

shares