cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net

cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net

cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net (sau thuế)

 Lương Net là lương không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, điều này thể hiện rõ trong hợp đồng lao động. Nếu có phát sinh thuế TNCN phải nộp thì công ty phải nộp thuế này và được đưa vào chi phí công ty.

Theo TT111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có quy định: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động không bao gồm thuế (NET) thì phải quy đổi thu nhập này thành thu nhập đã bao gồm thuế TNCN (GROSS). Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ các khoản giảm trừ.Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị ( chưa bao gồm tiền thuê nhà)Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:Thu nhập làm căn cứ quy đổi ( TNQĐ) =Thu nhập thực nhận+Các khoản trả thay-Các khoản giảm trừ

Trong đó:

– Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

– Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư này

– Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ

TT Lương NET Quy đổi sang Gross
1 Đến 4,75 triệu TNQĐ/0,95
2 Từ 4,75 triệu – 9,25 triệu (TNQĐ -0,25 tr)/0,9
3 Từ 9,25 triệu – 16,05 triệu (TNQĐ -0,75 tr)/0,85
4 Từ 16,05 triệu đến 27,25 triệu (TNQĐ -1,65 tr)/0,8
5 Từ 27,25 triệu – 42,25 triệu (TNQĐ -3,25 tr)/0,75
6 Từ 42,25 triệu – 61,85 triệu (TNQĐ -5,85 tr)/0,7
7 Trên 61,85 triệu (TNQĐ -9,85 tr)/0,65

Ví dụ : Năm 2014, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông D và Công ty X thì Ông D được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương Ông D được công ty X trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông D. Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi là: 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng (Theo CV 3565 thì ko cộng khoản lợi ích khác vào thu nhập làm căn cứ quy đổi kể cả khoản bảo hiểm). Với công thức trên nếu khoản BHXH mà Cty trả thì cũng ko cộng vào các khoản lợi ích khác khi tính thu nhập làm căn cứ quy đổi. 

Thu nhập tính thuế : (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

-Thuế thu nhập cá nhân Ông D phải nộp : 25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Ví dụ 2: Giả sử ông D tại ví dụ 1 nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà): (Mục đích để tính ra phần thu nhập chịu thuế của tiền thuê nhà để cộng vào thêm tổng thu nhập tính thuế TNCN tại bước 2)25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng (nếu có trả thay tiền bảo hiểm thì cũng phải cộng vào)

– 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

=>Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

– Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

(27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

Để biết cụ thể hơn về nội dung khoá học kế toán thực hành và tư vấn khóa học cho phù hợp với nhu cầu của học viên, Vui lòng liên hệ để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về các khoá học.

Trung Tâm Kế Toán Thực Hành Thuận Việt

Chuyên dạy học kế toán thực hành thực tế, dịch vụ kế toán công ty.

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

ĐC: 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

 

Để lại lời bình

shares