Bảng giá dịch vụ chứng thư số

Bảng giá dịch vụ chứng thư số

Bảng giá dịch vụ chứng thư số 

Bảng giá nhà cung cấp chữ ký số NACEMCOMM

 

I. Mua mới chữ ký số CA2
Góidịchvụ 1 năm 2 năm 3 năm
Phídịchvụ 850.000
  1. 500.000
  2. 100.000
Thiếtbị USB Token 500.000 500.000 Miễnphí
Khuyếnmãi + 6tháng + 9tháng + 12tháng
Thuế VAT (10%) 135.000 200.000 249.000
Tổnggiátrị
  1. 485.000
2.200.000 2.310.000
II. Gia hạn chuyển đổi nhà cung cấp khác sang CA2
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Phí dịch vụ 850.000 1.500.000 1.800.000
Khuyến mãi +6 tháng +9 tháng +12 tháng
Thuế VAT (10%) 85.000 150.000 180.000
Tổng giá trị 935.000 1.650.000 1.980.000
III. Gia hạn cùng nhà cung cấp CA2
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Phí dịch vụ 850.000 1.500.000 1.800.000
Khuyến mãi +6 tháng + 9tháng +12tháng
Thuế VAT (10%) 85.000 150.000 180.000
Tổnggiátrị 935.000 1.650.000 1.980.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bảng giá nhà cung cấp chữ ký số CKCA

 

 

  I. Mua mới chữ ký số CKCA
Gói dịch vụ 6 tháng 1 năm 2 năm 3 năm
Phí dịch vụ 400.000 999.000 1.548.000 1.998.000
Thiết bị USB Token 500.000 250.000 250.000 Miễn phí
Khuyến mãi +3 tháng +12 tháng +12 tháng + 12 tháng
Thuế VAT (10%) 90.000 124.900 179.800 199.800
Tổng giá trị 990.000 1.373.900 1.997.800 2.197.800
  II. Gia hạn chuyển đổi nhà cung cấp khác sang CKCA
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Phí dịch vụ 999.000 1.548.000 1.998.000
Thiết bị USB Token 250.000 Miễn Phí Miễn Phí
Khuyến mãi +12 tháng +12 tháng +12 tháng
Thuế VAT (10%) 124.900 154.800 199.800
Tổng giá trị 1.373.900 1.702.800 2.197.800
  III. Gia hạn cùng nhà cung cấp CKCA
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Phí dịch vụ 999.000 1.548.000 1.998.000
Khuyến mãi +12 tháng +12 tháng +15 tháng
Thuế VAT (10%) 999.000 154.800 1.998.000
Tổng giá trị 1.098.000 1.702.800 2.197.800

Thời gian chứng thư số cũ được cộng thêm là:

+ 03 tháng nếu thời hạn của CTS cũ còn lớn hơn 15 ngày và nhỏ hơn 03 tháng;

+ 06 tháng nếu thời hạn của CTS cũ còn lớn hơn 03 tháng và nhỏ hơn 06 tháng;

+ 12 tháng nếu thời hạn của CTS cũ còn trên 06 tháng.

 

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA – CA

Tên dịch vụ
  1. Mua mới chữ ký số VINA – CA
1 năm DN < 6T 01 năm 02 năm 03 năm
Khuyến Mãi Tặng 12 Tháng Tặng 12 Tháng Tặng 12 Tháng
Gía dịch vụ 990,000 900,000 1,530,000 2,160,000
Thiết bị Vina CA Token Miễn phí 450,000 VNĐ 450,000 VNĐ Miễn phí
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1.089.000 1.485.000 2.178.000 2.376.000

 

Tên dịch vụ
  1. Giá chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số VINA – CA
01 năm 02 năm 03 năm
Khuyến Mãi Tặng 12 Tháng Tặng 12 Tháng Tặng 12 Tháng
Phí dịch vụ 900,000 1,530,000 2,160,000
Thiết bị VinaCA Token 450.000 Miễn phí Miễn phí
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1.485.000 1.683.000 2.376.000

 

 

Tên dịch vụ
  1. Giá gia hạn nhà cung cấp chữ ký số VINA – CA
01 năm 02 năm 03 năm
Khuyến Mãi Tặng 4 Tháng Tặng 8 Tháng Tặng 12 Tháng
Phí dịch vụ 900.000 1.530.000 1.710.000
Thiết bị Vina CA Token Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 990.000 1.683.000 1.881.000

Thủ tục:
– Bản photo ( hoặc đóng mộc công ty ) Giấy phép ĐKKD , bản photoGiấy CMND (hoặc Hộ chiếu) người đại diện)

Để lại lời bình

shares