mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48

mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48

mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48

Trung tâm kế toán Thuận Việt giới thiệu mẫu phiếu thu như sau:

1. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ………..Số: …………………….

Nợ: …………………….

Có: …………………….

Họ và tên người nôp tiền: …………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp: …………………………………………………………………………………………..

Số tiền: …………………………………………….(Viết bằng chữ): …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………….Chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

 

2. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:……………………………                                                                    Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:…………………………..                                                (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

.                               ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày        .tháng        năm 2006

Quyển số:………………….

Số:…………………………….

Nợ:……………………………

Có:……………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………………. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:…………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày………. tháng …………. năm 20     

 

Giám đốc                Kế toán trưởng          Người nộp tiền        Người lập phiếu        Thủ quỹ                   (Ký, họ tên, đóng dấu)      (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tải mẫu phiếu thu tại đây : Phiếu thu theo QD 15Phiếu thu theo QĐ 48

Mọi thắc mắc xin liên hệ :

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

Tin Liên Quan
Mẫu phiếu thu theo thông tư 200/2014/TT-BCT Ngày 22/12/2014PHIẾU THU (Mẫu số 01- TT) Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và làm căn ...
Xem chi tiết
Mẫu phiếu thu theo thông tư 200/2014/TT-BCT Ngày

Để lại lời bình

shares