Lương mua bảo hiểm xã hội là lương thực nhận hay lương cơ bản

Lương mua bảo hiểm xã hội là lương thực nhận hay lương cơ bản

Lương mua bảo hiểm xã hội là lương thực nhận hay lương cơ bản

Mức lương đóng BHXH theo lương thực nhận hay lương cơ bản ghi trong hợp đồng.

Theo như CV1462/BHXH-THU của Bảo hiểm xã hội Tp.HCM trả lời cho Bảo hiểm xã hội  Quận, huyện như sau: Kể từ ngày 01/01/2012, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mứctiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 1462/BHXH-THU
V/v tiền lương, tiền công đóng làm căn cứ đóng BHXH.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Thực hiện công văn số 1374/BHXH-BT ngày 16/04/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các quận, huyện một số điểm như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/2012, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp.

(Quy định này điều chỉnh lại nội dung hướng dẫn tại điểm 2.1, mục 2, Phần II công văn số 555/BHXH-THU ngày 17/02/2012 của Bảo hiểm xã hội thành phố).

2. Về tình trạng doanh nghiệp quy định nhiều khoản phụ cấp và các khoản phụ cấp lớn hơn nhiều lần tiền lương, tiền công, gây thiệt thòi cho người lao động khi hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Trong khi chờ Nhà nước có quy định mới, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thực hiện một số nội dung như sau:

– Tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn chính sách, pháp luật về BHXH đối với người sử dụng lao động và người lao động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

– Phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng thang, bảng lương và tình hình đăng ký tham gia, đóng BHXH đối với người lao động. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động để đăng ký đóng BHXH theo mức tiền lương, tiền công thấp hơn nhiều lần so với mức tiền lương, tiền công thực trả thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, yêu cầu điều chỉnh lại đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố (Phòng Thu) để được nghiên cứu giải quyết.

  Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở LĐTB&XH Thành phố; (để phối hợp)
– LĐLĐ Thành phố; (để phối hợp)
– Ban Giám đốc;
– Các phòng chức năng;
– Trang tin điện tử BHXH/TP (kèm CV 1374 của BHXH Việt Nam);
– Lưu VT, P.Thu (T, 01 bản).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

KẾ TOÁN THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

Chuyên đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ thực tế

ĐT: 08.66848185 – 0907.958.205 (Mrs Bình)

ĐC: 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Để lại lời bình

shares