Cách hạch toán hàng thừa chờ xử lý

Cách hạch toán hàng thừa chờ xử lý

Cách hạch toán hàng thừa chờ xử lý

Cách hạch toán hàng thừa chờ xử lý như thế nào?

– Khi phát hiện  bị thừa hàng hóa, Cần phải lập biên bản và tìm ra được nguyên nhân.

– Nếu chưa xác định được các nguyên nhân cần phải chờ xử lý:

Nợ TK – 156: Số hàng thừa

Có TK – 3381: Tài sản thừa chờ xử lý.

– Sau khi đã tìm ra được các nguyên nhân,

kế toán căn cứ vào quyết định xử lý để tiến hành hạch toán như sau:

  1. Nếu trả lại người bán:

Nợ TK – 3381: Số hàng thừa

Có TK – 156: Số hàng thừa

  1. Nếu do bị nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, quên ghi sổ,. . . thì điều chỉnh lại sổ sách kế toán.
  2. Nếu không tìm ra được nguyên nhân:

Nợ TK – 3381: Số hàng thừa

Có TK – 711: Số hàng thừa


Công ty kế toán Thuận Việt –  dịch vụ kế toándịch vụ thành lập công ty, đào tạo học kế toán thực hành

Điện thoại : 0907.958.205 Ms Bình 

Để lại lời bình

shares