Cách hạch toán hàng hóa thiếu chờ xử lý

Cách hạch toán hàng hóa thiếu chờ xử lý

Cách hạch toán hàng hóa thiếu chờ xử lý

– Khi hàng hóa bị thiếu hụt, mất mát hàng hóa so hóa đơn mua hàng:

+ phải lập biên bản và tìm nguyên nhân.

+ Hạch toán hàng hóa bị thiếu chờ xử lý như sau:

Nợ TK – 156: Số hàng thực tế đã nhập kho

Nợ TK – 1381: Hàng thiếu chờ xử lý

Nợ TK – 1331: Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (theo hóa đơn)

Có TK – 111, 112, 331…

– Sau khi đã tìm ra được nguyên nhân,  xử lý để hạch toán như sau:

a/ Nếu lỗi là bên bán và trả số hàng hóa bị thiếu đó:

Nợ TK – 156: Số hàng thiếu.

Có TK – 1381: Số hàng thiếu.

b/ Nếu bên bán không giao tiếp hàng, hoặc các bên liên quan khác

Nợ TK – 111, 112, 331: nếu bên bán trả lại tiền

Nợ TK – 1388: Phải thu khác (Nếu bên vận chuyển tiến hành chịu bồi thường)

Nợ TK – 334: (Nếu trừ vào lương nhân viên làm mất hàng hóa)

Nợ TK – 632, 642, 811: Chi phí (nếu lỗi do bên mua)

Có TK – 1381: Số hàng hóa bị thiếu

Có TK – 1331: Thuế giá trị gia tăng  X số hàng thiếu

Chú ý: Nếu số hàng thiếu này thì là chi phí không hợp lý.

Đối với trường hợp bồi thường :

– Nếu giá trị bồi thường cao hơn:

Nợ TK – 111, 112, 1388: (Có thuế)

Có TK – 1381: Số hàng hóa bị thiếu

Có TK – 1331: Thuế giá trị gia tăng  X số hàng thiếu

Có TK – 711: Phần giá trị cao hơn.

– Nếu giá trị bồi thường thấp hơn:

Nợ TK – 111, 112, 1388: (Có thuế)

Có TK – 1381: Số hàng thiếu

Có TK – 1331: Thuế giá trị gia tăng

Nợ TK – 632, 642, 811: Phần giá trị không được bồi thường

Có TK – 1381: Số hàng thiếu không được bồi thường

Có TK – 1331: Thuế giá trị gia tăng.


Công ty kế toán Thuận Việt –  dịch vụ kế toán, dịch vụ thành lập công ty, đào tạo học kế toán thực hành

Điện thoại : 0907.958.205 Ms Bình 

Để lại lời bình

shares