Bậc thuế môn bài năm 2015

Bậc thuế môn bài năm 2015

Bậc thuế môn bài năm 2015

Bậc thuế môn bài năm 2015

Về chính sách thuế môn bài năm 2015 hiện nay, chưa có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế vì vậy năm 2014 vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC.

 1. Thuế môn bài đối với Doanh nghiệp

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ đồng 1.000.000

2. Thuế môn bài đối với Hộ kinh doanh cá thể

Bậc thuế môn bài Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000          1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000             750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000             500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000             300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000            100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000              50.000

 

Triển khai thực hiện thu thuế môn bài năm 2015  trong khi chưa có quy định mới của Chính phủ và Bộ Tài chính; ngày 06/12/2012 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4367/TCT-CS về việc thu thuế môn bài năm 2013. Theo đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp tục thực hiện bậc thuế môn bài đã xác định khi lập bộ thuế môn bài năm 2012 để thu thuế môn bài năm 2013.Như vậy, trong năm 2013, đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh nộp thuế môn bài của năm 2013 theo 6 bậc như sau: Thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng (Bậc 1); Thu nhập từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 750.000 đồng (Bậc 2); Thu nhập trên 750.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 500.000 đồng (Bậc 3); Thu nhập trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 300.000 đồng (Bậc 4); Thu nhập trên 300.000 đến 500.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 100.000 đồng (Bậc 5) và Thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống, nộp thuế môn bài cả năm là 50.000 đồng (Bậc 6).Riêng đối với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2013 thì Cục Thuế căn cứ vào quy định về thuế môn bài và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2013 cho phù hợp.Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã,…) nộp thuế môn bài năm 2013 theo 4 mức như sau: 3 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng (Bậc 1); 2 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng (Bậc 2); 1,5 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng (Bậc 3) và 1 triệu đồng/năm nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng (Bậc 4).Thời hạn nộp thuế môn bài của năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân đang kinh doanh chậm nhất đến ngày 30/01/2014.Việc giữ nguyên mức thuế môn bài trong năm 2014 nhằm ổn định về số thu ngân sách của địa phương và tạo thuận lợi để các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước./.

KẾ TOÁN THỰC HÀNH THUẬN VIỆT 

Chuyên đào tạo, hướng dẫn học thực hành kế toán trên chứng từ thực tế.

Nhận làm dịch vụ kế toán cho công ty.

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

ĐC: 94/14 Đường D3, P.25, Q.Bình Thạnh

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Tin Liên Quan
bậc thuế môn bài
Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng - bậc thuế môn bài năm 2015Cách kê khai thuế môn bài qua mạng như thế nào?1. Bậc thuế môn ...
Xem chi tiết
bậc thuế môn bài năm 2017
bậc thuế môn bài năm 2017căn cứ Nghị định 139/2016/CP-NĐ: Quy định về lệ phí môn bài mới. Bậc thuế môn bài thay đổi.Bậc thuế môn bài mới nhất áp dụng từ ...
Xem chi tiết
Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài
bậc thuế môn bài năm 2017

Để lại lời bình

shares