Chi cụ thuế quận Thủ Đức

Thông tin liên hệ chi cục thuế thành phố Thủ Đức – Thuận Việt

Để việc quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức được diễn ra thuận lợi. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có ban hành cho Thông báo 1202/TB/CTTHCM thông tin về địa điểm công tác quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Thủ Đức. Nội dung Thông báo vê việc…