THUAN VIET TAX ACCOUNTING SERVICES

THUAN VIET TAX ACCOUNTING SERVICES Thuan Viet Tax Accounting Company is a tax agent that provides tax accounting services, tax reporting, tax finalization social insurance, and other services, collected experience professional, ability provided diversity in many majors like tax accounting, labor –  management, and investment. The slogan of Thuan Viet Tax Accounting is “Always companion…

Mức đóng BHXH , BHTN, BHYT từ 01/7/2021 – Nghị quyết 68/NQ-CP

Mức đóng BHXH , BHTN, BHYT từ 01/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN và quỹ hưu trí…

Học kế toán thực hành online – tương tác trực tiếp với giảng viên

Học kế toán thực hành online – tương tác trực tiếp với giảng viên  Đáp ứng nhu cầu hiện nay của học viên, Bên cạnh khóa học trực tiếp, Kế toán Thuận Việt xây dựng thêm chương trình học Khóa học kế toán thực hành online Khóa học kế toán thực hành online được Thuận…