Đào tạo phần mềm Misa tại doanh nghiệp

Đào tạo phần mềm Misa tại doanh nghiệp Hiện nay, Phần mềm kế toán phổ biến vì tiện lợi và được nhiều doanh nghiệp sử dụng . Và trên thị trường TP.HCM, Phần mềm Misa hầu hết các doanh nghiệp sử dụng. Để nâng cao kiến thức, thao tác công việc được nhanh chóng và…