Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu Số: …/GT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– GIẤY GIỚI THIỆU            Kính gửi: ……………………………………….…… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:…………………………………………………………. Ông Bà: ……………………………………………………………………………………………… Chức Vụ:…………………………………………………………………………………………….. Được cử đến để……………………………………………………………………………………. Về việc………………………………………………………………………………………………… Mong ………… ………… giúp đỡ ông, bà ………….. hoàn…