Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất GTGT 5% mới nhất

Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất GTGT 5%  Các đối tượng hàng hoá chịu thuế suất 5% được quy định tại Điều 10 của thông tư 219/2013/TT-BTC – Được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC 1 Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình…