Khóa học học kế toán thực hành excel- Học kế toán thực hành

Khóa học học kế toán thực hành excel- Học kế toán thực hành

Khóa học học kế toán thực hành excel- Học kế toán thực hành

Học kế toán thực hành Thuận Việt giới thiệu nội dung Khóa học học kế toán thực hành excel tại trung tâm kế toán Thuận Việt bình thạnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính quan trọng của khóa học:

Như các bạn đã biết hơn 90% doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc sử dụng các phần mềm cồng kền phức tạp đôi khi lại là gánh nặng đối với công ty và trở nên không thật sự cần thiết do đó kế toán trên excel được xem là phương pháp chủ yếu cho các doanh nghiệp Việt Nam

Học kế toán thực hành excel

Học kế toán thực hành excel phù hợp với hầu hết doanh nghiệp Việt Nam

Học kế toán thực hành excel phù hợp với hầu hết doanh nghiệp Việt Nam

Đến với Khóa học kế toán thực hành tổng hợp trên excel bạn sẽ được:

Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán bằng Excel thực hành trên mẫu sổ sách kế toán trên Excel chi tiết từ khâu hạch toán, xử lý các nghiệp vụ đến sử dụng các hàm để lên sổ, lên báo cáo tài chính.

Trước hết bạn tải phần mềm Kế Toán Excel có thể trên internet hoặc bạn có thể phản hồi phía dưới chúng tôi sẽ gửi cho bạn :

Cách làm sổ sách kế toán trên Excel cụ thể như sau:

I. NẮM ĐƯỢC CÔNG THỨC, HÀM EXCEL

Các bạn hiểu rõ cú pháp và công dụng của các hàm thường dùng trong Excel như: VLOOKUP, SUMIF, …

II. CÁC CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH

1. Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay:

– Vào số dư  đầu kỳ (nhập vào TK chi tiết, ví dụ: số sư chi tiết của TK 156 phải nhập chi tiết đến từng mã hàng).
– Vào số liệu đầu kỳ các Bảng phân bổ 142, 242, Bảng khấu hao TSCĐ, Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn, và các Sổ khác ( nếu có ).
– Chuyển lãi ( lỗ ) năm nay về năm trước ( Căn cứ vào số dư đầu kỳ TK 4212 trên Bảng CĐPS để chuyển ). Việc thực hiện này được định khoản trên Bảng nhập dữ liệu (BNL) và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

III. CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH HẰNG NGÀY

1. VÀO CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG KỲ TRÊN BẢNG NHẬP DỮ LIỆU( BNL)

– Khi có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế các bạn phải hạch toán vào sheet PHÁT SINH

– Trên CĐPS tháng bạn nhập số dư đầu kỳ vào TK nào thì khi hạch toán trên BNL bạn cần hạch toán đúng vào TK đó.
– Một khách hàng hay một mã hàng chỉ được tồn tại một mã. Một thì khi thanh toán phải thanh toán cho mã đó Một
– Bạn nên khai báo thêm TK chi tiết cho các TK tổng hợp thì bạn phải thêm dòng và khai báo TK chi tiết đó trên bảng CDSPS.

2. HẠCH TOÁN CÁC BÚT TOÁN CUỐI THÁNG

– Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng (căn cứ vào bảng lương)
– Trích khấu hao tài sản cố định (số liệu từ bàng khấu hao TSCĐ)
– Phân bổ chi phí trả trướng dài hạn, ngắn hạn ( nếu có) (từ bảng số liệu từ bảng PB 242)
– Kết chuyển thuế GTGT
– Tìm giá vốn cho các nghiệp vụ ghi nhận giá vốn trên BNL mỗi khi bạn bán hàng
– Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
– Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( nếu có):
– Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ
– Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính ( nếu có ) trong kỳ
– Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính( nếu có ) trong kỳ
– Kết chuyển chi phí bán hàng, quản lý trong kỳ:
– Kết chuyển thu nhập khác ( nếu có) trong kỳ:
– Kết chuyển chi phí khác( nếu có ) trong kỳ:
– Tạm tính thuế TNDN phải nộp trong quý ( nếu quý đó có lãi )
– Kết chuyển chi phí thuế TNDN ( nếu có) trong kỳ ( Chỉ thực hiện ở cuối năm tài chính)
– Kết chuyển lãi ( lỗ) trong kỳ:

3. HƯỚNG DẪN LÊN CÁC BẢNG BIỂU THÁNG

– Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho:
– Lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ
– Lập bảng cân đối phát sinh tháng;

4. CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

– Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có
– Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ/Có trên BNL
– Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..
– Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,..
– Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.
– TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng,
– TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế
– TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Báo cáo NXT kho
– TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242
– TK 211 , 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao TSCĐ

5. HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

– Lập bảng Cân đối phát sinh năm:
– Lập bảng cân đối kế toán
– Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh
– Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Lập thuyết minh báo cáo tài chính

Học kế toán thực hành excel tại Kế Toán Thuận Việt

Học kế toán thực hành excel tại Kế Toán Thuận Việt

Học thực hành kế toán trên Excel, Khóa học thực hành kế toán Excel tổng hợp trên phần mềm Excel
Doanh nghiệp không sử dụng phần mềm kế toán, thì kế toán biết sử dụng phần mềm Excel để làm sổ sách kế toán của mình.

Nội dung của khóa học kế toán thực hành excel
– Cung cấp phần mềm Excel
– Thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm Excel.
Bao gồm các công việc :
– Lập phiếu thu, phiếu chi; Báo có, báo nợ; nhập kho, xuất kho; phiếu kế toán; bảng kê công cụ dụng cụ, tài sản cố định.
– Sổ sách kế toán : sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản, sổ chi tiết công nợ, bảng nhật xuất tồn kho,….
– Báo cáo tài chính gồm : bảng cân đối số phát sinh, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.
– Giải quyết các tình huống thực tế thường gặp, Phân biệt chi phí hợp lý và không hợp lý, quyết toán thuế cuối năm : thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
– Kiểm tra đối chiếu sổ sách và hướng dẫn in sổ sách kế toán.

@ Kết quả : Sau khi học xong khóa học thực hành kế toán Excel tổng hợp này,
Học viên sẽ làm kế toán tổng hợp với nhiều năm kinh nghiệm như :
* Nắm bắt được và quy trình đi các công việc kế toán phải làm tại một doanh nghiệp với các lĩnh vực hoạt động khác nhau.
* Thành thạo việc làm báo cáo thuế, lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
* Hỗ trợ tư vấn các tình huống phát sinh khi đi làm thực tế.
* Được cấp giấy chứng nhận khóa học.
@ Học phí:
Học phí trọn khóa học kế toán thực hành excel tổng hợp : 1.500.000 đồng/khóa ( ước tính 15 buổi). Bao gồm tài liệu.
Chú ý : nếu bạn cần kỹ năng của một người kế toán tổng hợp thành thạo cả về khai báo thuế, phần mềm Kế toán và Phần mềm Excel tham khảo khóa học : Khóa học kế toán thực hành tổng hợp.

PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY CHUNG VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN 

– Trung tâm học kế toán thực hành không dạy lý thuyết, thực hành luôn trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp hoạt động về các lĩnh vực : dịch vụ, thương mại, sản xuất, xây lắp …. (nếu học viên nào yếu về lý thuyết thì giảng viên sẽ lồng lý thuyết vào khi thực hành để tăng hiệu quả thực hành cho học viên).

Giảng viên tại trung tâm học kế toán thực hành excel đứng lớp đều là các kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đến từ các công ty lớn với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cùng lòng nhiệt huyết với nghề kế toán.

– Lớp học tại trung tâm học kế toán thực hành chỉ có từ 5 – 8 học viên sẽ giúp giảng viên dễ dàng kiểm soát và hỗ trợ kịp thời từng học viên đến khi thạo nghề kế toán.

– Kết thúc khoá học kế toán thực hành excel, học viên hiểu bản chất của một kế toán tổng hợp, thành thạo quy trình xử lý chứng từ, thành thạo việc kê khai thuế hàng tháng trên phần mềm và lên sổ sách, báo cáo tài chỉnh của doanh nghiệp.

Học kế toán thực hành excel sau khóa học vẫn được hỗ trợ : những vấn đề kế toán cấp bách bạn có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy cho bạn. Hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể.

– Sự hỗ trợ dài lâu từ sau khóa học kế toán thực hành: Chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh cùng bạn trong công việc. Khi bạn gặp khó khăn chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn, bằng nhiều cách liên hệ như trên đã nêu.

Với phương châm học tại trung tâm học kế toán thực hành để áp dụng làm trong thực tế, học đúng, học hiểu quả. Để đáp ứng được yêu cầu này, Chúng tôi giảng dạy trên bộ chứng từ thực tế và thực hành trên các phần mềm áp dụng HTKK, Phần mềm Excel, Phần mềm kế toán. Với chương trình học như trên, Chúng tôi đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu của các bạn.

Mọi chi tiết khóa học kế toán thực hành excel vui lòng liên hệ :
CÔNG TY TNHH DV TV THUẬN VIỆT
Chuyên Dịch vụ kế toán, BHXH, thành lập công ty, dạy học kế toán thực hành
ĐC: 69/2/2 Đường D2 Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện Thoại: (08) 66.84.81.85        Hotline: 0907.958.205
Website: https://www.hocketoanthuchanh.com
Email: [email protected] 

Tin Liên Quan
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp tại TP.HCM
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp tại TP.HCM Học kế toán thực hành tổng hợp là một trong những khóa học được rất nhiều bạn kế toán mới ra trường lựa ...
Xem chi tiết
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp thực tế cấp tốc ở TP.HCM
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp thực tế cấp tốc ở TP.HCM Kế Toán Thuận Việt – 10 năm hoạt động trong ngành dịch vụ kế toán và đào tạo khóa học kế toán thực ...
Xem chi tiết
kinh-nghiem-hoc-ke-toan-thuc-te-hoc-ke-toan-thuc-hanh
Học kế toán thực hành ở tphcm - Kế toán Thuận Việt Bạn đang tìm khóa học kế toán thực hành ở tphcm , nhưng bạn đang băn khoăn chưa biết ...
Xem chi tiết
Học kế toán thực hành kế toán tổng hợp
Khóa học kế toán thực tế , Học kế toán tổng hợp, Học kế toán thực hành Khóa học kế toán tổng hợp thực hành uy tín, chất lượng tại TP.HCM, ...
Xem chi tiết
khóa học thực hành kế toán tổng hợp
khóa học thực hành kế toán tổng hợp Bạn cần một lớp học thực hành kế toán tổng hợp  trên chứng từ thực tế? Kế Toán Thuận Việt  sẽ là địa chỉ học kế toán uy ...
Xem chi tiết
Không khí lớp học kế toán thực hành tại Thuận Việt
Giới thiệu Trung Tâm Đào Tạo Học kế toán thực hành tổng hợp ở TP.HCM Lý do các bạn nên đến trung tâm học kế toán thực hành tổng hợp ở ...
Xem chi tiết
Học kế toán thực hành trên phần mềm kế toán- Kế toán Thuận Việt
Học kế toán thực hành trên phần mềm kế toán Khóa học kế toán thực hành trên phần mềm kế toán Misa Hầu hết tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều sử ...
Xem chi tiết
Học kế toán thực hành thực tế ở tại Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Học kế toán thực hành thực tế ở tại Quận Thủ Đức, Tp.HCM Các bạn sinh viên mới ra trường, hoặc chưa có kinh nghiệm về kế toán , bạn đang sinh sống ...
Xem chi tiết
học kế toán thực hành ở đâu – kế toán thuận việt
 học kế toán thực hành  ở đâu Các bạn đang tìm học kế toán thực hành ở đâu tại tphcm Kế Toán Thực Hành Thuận Việt là trung tâm dạy học kế toán ...
Xem chi tiết
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp tại TP.HCM
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp tại TP.HCM Khóa học kế toán thực hành tổng hợp là một trong những khóa học được rất nhiều bạn kế toán mới ra trường ...
Xem chi tiết
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp
Học kế toán thực hành ở tphcm
Khóa học kế toán thực tế,Học kế toán
khóa học thực hành kế toán tổng hợp
Trung Tâm Đào Tạo Học kế toán thực
học kế toán thực hành trên phần mềm
Học kế toán thực hành thực tế ở
học kế toán thực hành ở đâu
Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

Để lại lời bình

shares