LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

Học kế toán thực hành thuận việt

THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỐ LIỆU KẾ TOÁN THỰC TẾ

KHÓA HỌC KHAI BÁO THUẾ

Khóa học kế toán thuế thực hành khai báo thuế trên phần mềm khai báo thuế HTKK của tổng cục thuế phát hành.

HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH THỰC TẾ

Học thực hành kế toán thuế tổng hợp chuyên sâu đáp ứng những yêu cầu công việc tốt nhất. Bao gồm khai báo thuế, thực hành sổ sách trên phần mềm kế toán, phần mềm Excel, báo cáo tài chính…

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

Khóa học thực hành kế toán trên kế toán thực tế giúp bạn làm chủ công việc kế toán, kinh nghiệm kế toán nhiều năm sau khi kết thúc khóa học.