Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ở nhiều nơi , không ủy quyền công ty quyết toán thay thì cá nhân đó tự quyết toán năm nộp lên cơ quan thuế xác định thuế còn phải nộp hay được hoàn thuế. Kế toán Thuận Việt cung cấp…