Thuận Việt – Tài liệu học kế toán thực hành

Tài liệu học kế toán thực hành – Kế toán Thuận Việt I. Tài liệu phục vụ học báo cáo thuế: Phần mềm kê khai thuế HTKK : DOWLOAD  http://www.gdt.gov.vn/ Phần mềm đọc file XML :DOWLOAD  iTaxViewer2.2.0  Bảng kê mua vào, bán ra : DOWLOAD  MẪU BẢNG KÊ MUA VÀO BÁN RA Lương,Quyết toán thuế…